Uzstādīšana


UzstādīšanaLai uzstādītu vertikālo augu sienu, sākotnēji nepieciešams izvēlēties piemērotu vietu, atbilstošus augus un jāizplāno laistīšanas un mēslošanas sistēma – automātiska vai manuāla. Atbilstoši sienas novietojumam jāizvērtē gaismas intensitāte, ja tā ir par maz, tad jāveic atbilstoša apgaismojuma plānošana.

Nelielas vertikālās augu sienas uzstādīšanu varat veikt pašu spēkiem, bet ja tā sastāv no vairākiem moduļiem, tad vēlams būtu piesaistīt speciālistu palīdzību. Centīsimies īsumā aprakstīt galvenos punktus.

Konstrukcija

Moduļu sistēmas uzstādīšana, atbilstoši situācijai, sākas ar pamatahidroizolēšanu un karkasa uzstādīšanu,  ja tā ir nepieciešama. Karkass sastāv no brusām vai metāla stiprinājumiem. Kad visi montāžas darbi ir veikti atbilstoši projektam, tad jāizbūvē laistīšanas un mēslošanas sistēmas mezgls. Pēc šiem darbiem var sākt jau nokomplektētu moduļu montāžu un laistīšanas sistēmas saslēgšanu.

Moduļa sagatavošana stādīšanai

UzstādīšanaSākumā augu kasti ievieto metāla rāmī. Kastē iestiprina laistīšanas caurulīti, ņemot vērā kastes augšpusi un izvadu vietas (labajā pusē augšā un apakšā). Piepilda ar speciāli augu sugai sagatavotu substrātu, vienmērīgi to piespiežot. Tālāk virsū uzliek plastmasas nosegvāku un virs tā novieto metāla stiepļu režģi, kuru ar savilcēm savieno ar apakšējo metāla rāmi, kasti un vāku.

Stādīšana

Kad sienas modulis ir sagatavots stādīšanai, tad to kārtīgi salaista. Stādīt iespējams nelielus un vidēja lieluma stādus.

Nelielus stādus iespējams audzēt stādot tos uzreiz augu modulī. Kad tie ir iesakņojušies, tad novietot vertikālā stāvoklī. Gadījumos, ja stāda augus, kuru sakņu sistēma ir lielāka par paredzēto stādvietu, tad pirms stādīšanas augu moduli nesavieno ar savilcēm, bet sagriež nosegvāku atzīmētajās vietās, sastāda augus, pēc tam uzklāj nosegvāku un savieno ar savilcēm.  Kad modulis sastādīts, tad to uzstāda tam paredzētā vietā.

Pēc vertikālās zaļās sienas uzstādīšanas ir jāveic rūpīgi kopšanas darbi, atbilstoši augu sugām un to augšanas īpatnībām. Skatīt sadaļu Kopšana.