Kopšana


KopšanaVertikālās augu sienas kopšanas darbi ir atkarīgi no izvēlētajiem augiem, augšanas apstākļiem, substrāta sastāva un vietas, kur siena tiks izbūvēta.

Kopumā jāsaprot, ka nepieciešamie darbi ir līdzīgi kā augiem, kas aug dārzos un ziemas dārzos. Galvenokārt jāseko līdzi augsnes mitrumam, mēslošanai, papildus apgaismošanai, augu atjaunošanai, noziedējušo ziedu un lapu nogriešanai, augu rasināšanai -atkarīgs no augu sugas.

Laistīšana

Vertikālajās zaļajās sienās  laistīšanu iespējams ierīkot automātisku vai mehānisku. Laistīšanas daudzums vienā reizē jāizvēlas tik daudz, lai tas pilnībā samitrinātu substrātu. Ja ūdens ir par daudz, tad tas netiek uzsūkts augsnē un sāk tecēt ārā. Ja tā atrodas telpā, tad jāparedz, kur notecēt liekajam ūdenim. Laistīšanas biežums būs atkarīgs no apkārtējās telpas temperatūras -pie zemākām temperatūrām nepieciešams laistīt retāk.  

Ziemā nepieciešams laistīt un mēslot mazāk. Jāņem vērā  sienas novietojums  - ēnainā vai saulainā vietā, vēja iedarbība, augu prasībām - sausumizturīgs vai mitrumprasīgs. Kopšanas laikā mitrums ir jāregulē un jāpiemēro apstākļiem.

Nekādā ziņā augus nedrīkst iekaltēt vai turēt pārliekus lielā mitrumā.

Mēslošana

MēslošanaJebkurā substrāta maisījumā tiek iestrādāts ilgstošas iedarbības minerālmēslojums, kas barības vielas izdalīs pakāpeniski 3-5 mēnešu garumā. Atbilstoši augu sugām ir nepieciešams veikt  papildmēslošanu, ko veic caur laistīšanas sistēmu, ūdenim piejaucot minerālmēslu šķīdumu atbilstoši augu vajadzībām. Vasaras puķēm ir nepieciešama regulāra papildmēslošana, kas veicina ziedu veidošanos, savukārt zaļajiem augiem ir jāveido  lapojums un to nodrošina atbilstošs mēslojums.

Papildus apgaismošana

Visbiežāk tā attiecās uz augiem telpās. Ļoti svarīgi ir ņem vērā augu gaismas prasības. Ja augiem trūkst gaismas, tie izstīdzē, dzeltē un iznīkst. Šajos gadījumos augus izgaismo ar speciālām lampām, kas nodrošina noteiktu gaismas spektra garumu, ko augi veiksmīgi izmanto fotosintēzes procesos. Atsevišķos gadījumos papildus apgaismojums nepieciešams tikai ziemas periodā.

Atjaunošanas darbi

Tas attiecas uz daudzgadīgajiem augiem un telpaugiem, kad tie sāk zaudēt savu dekorativitāti.

Noteiktas augu sugas nepieciešams veidot regulāri.  Tad tiem  būs simetrisks vainags un veidosies jaunie dzinumi, kas nodrošinās auga dekorativitāti. Nepieciešamības gadījumā jāveic pārstādīšanas darbus.

Citi kopšanas darbi

Lai siena nezaudētu dekorativitāti, regulāri jāveic noziedējušo ziedu un lapu nogriešana. Ziedu nolasīšana augiem veicinās jaunu ziedu veidošanos, kas ir svarīgi vasaras puķēm.

Kas notiek, ja nekopj?Kopjot vertikālo zaļo sienu, jāpievērš uzmanība arī slimībām un kaitēkļiem. Ja rodas aizdomas par kādu slimību vai kaitēkļu ieviešanos, ieteicams veikt sprofilaktisku miglošanu.

Telpās atkarībā no gaisa mitruma un augu prasībām jāveic augu rasināšana,  āra apstākļos parasti tas nav nepieciešams, jo ir pietiekošs mitruma daudzums.

Kas notiek, ja nekopj?

Ja Jūs vēlaties ierīkot krāšņu vertikālo dārzu, tad Jums ir jārēķinās ar nopietniem kopšanas darbiem un jāseko līdzi instrukcijai. Pretējā gadījumā augiem nebūs nodrošināti labvēlīgi apstākļi un kā jebkurš augs, kam nav vajadzīgo apstākļu, izskatīsies nīkulīgs un nepievilcīgs vai pat aizies bojā.

Vasaras puķes sezonas beigās

Ziedēšanas beigās noņemiet vertikālās sienas moduli, izņemiet stādus, pārgrieziet savilces, noņemiet vāku un stiepļu režģi, izberot substrātu kompostā. Neaizmirstiet izņemiet laistīšanas sistēmas caurulītes. Vertikālās sienas moduli varat nomazgāt ar ūdeni un vieglu mazgāšanas līdzekli, izskalojot arī laistīšanas caurulīti, pārliecinoties, ka kapilārus nav nobloķējušas substrāta daļiņas.

Uz ziemu modulī Jūs variet sastādīt garšaugus, kas pie labvēlīgiem apstākļiem augs visu ziemu, bet pavasarī, sagatavojot jaunu substrātu, modulī variet stādīt jaunus augus.

Lai atkārtoti izmantotu vertikālās sienas moduli, jums nepieciešamas tikai 12 savilces. Ja kādas no vertikālās sienas moduļa detaļām ir bojātas, tās iespējams pasūtīt atsevišķi.